Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Ordskiftets initiativtakere

Ordskiftet om nye forsvarslinjer er initiert av Norges Offisersforbund (NOF) – landets største fagorganisasjon for militært personell, og drevet som et inkluderende prosjekt med NTL Forsvaret (NTL/F) - som er landets største organisasjon for vervede og sivilt ansatte i Forsvaret.

NOF og NTL/F er aktive samfunnsaktører som ser nødvendigheten av bred, offentlig debatt om vitale samfunnsspørsmål, ikke minst de som angår vårt forsvar – vår felles sikkerhet og trygghet. Derfor har vi tatt initiativ til dette ordskiftet om trygghet – og behovet for nye forsvarslinjer.
Tom-Rune Klemmetsen (tv), leder for NTL/F og
Egil-Andrè Aas (th), leder for NOF - er enige
om at dette er en debatt samfunnet trenger.
 

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å bidra til en opplyst og engasjert debatt om en helt avgjørende side ved vårt samfunns utvikling: Hvordan vi best mulig skal forsvare oss mot framtidas trusler – forsvare vår sikkerhet og trygghet, verne våre verdier og vårt demokrati.

Mer informasjon om NOF – om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi står for – finnes på vårt nettsted: nof.no
 
Mer informasjon om NTL/ F her: ntl.no/forsvaret