Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

NOF og LO tar initiativ for forsvarsindustri

LO og Bardu kommune gjennomførte i starten av mai et seminar med fokus på forsvarsindustri. Alle deltakerne var enige om at det er potensial for norsk næringsliv innen forsvarsindustrien, hvis Forsvarets behov er styrende og villige til å åpne opp.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

LO og Bardu kommunene hadde i starten av mai gått sammen om et felles seminar på Setermoen med tema Næringsutvikling – knyttet mot Forsvaret. Seminaret var kommet i stand etter blant annet initiativ fra NOF og NTL Forsvaret gjennom Forsvarslinjer.

Til seminaret var invitert både tillitsvalgte i LO, NOF, NTL Forsvaret og Fellesforbundet, i tillegg til representanter for kommunene fra både Bardu, Målselv, Sørreisa, Salangen og Lenvik, Innovasjon Norge, Forsvaret og ikke minst ulike aktører innen norsk forsvarsindustri, f.eks fra Nammo og Kongsberggruppen.

Under seminaret ble det gjennomført innledninger og debatt innenfor ulike temaer, f.eks hva som er Forsvarets behov og ønsker, industriens tanker og muligheter, og støtte og kunnskapsordninger i det offentlig.


Det var en engasjert forsamling som diskuterte de muligheter som finnes innenfor området. Men en ting var alle enige om. Det var Forsvarets behov som måtte være styrende, også for næringsutviklingen. Videre var det viktig å spille på de naturlige fortrinn som man har i Norge og særdeleshet nord, med arktisk klima, vinter og mulighet til samøvelser mellom hær, sjø og luft.

Både LO og Bardu kommune har satt seg som ambisjon om å følge opp de gode tanker som kom frem under seminaret.
Se debatt
 (0 kommentarer)
 
 
Velkommen til debatt. Tenk over hvordan du vil fremstå i det offentlige rom. Vi lar deg være anonym, men husk at å bruke fullt navn gir deg mer troverdighet. Hold deg til saken og vis respekt for de andre i kommentarfeltet. Vi sletter hatske, truende eller sjikanerende innlegg.
 
Si din mening