Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Forsvarets vei til konkurs!

OPPSTART: Oktober 2015
Ny langtidsplan - svekket forsvarsevne
Langtidsproposisjonen svekker forsvarsevnen. Forslaget fremstår som et politisk løftebrudd overfor alliansen og velgerne. Vi vil, og må, få en kraftig kamp om dette i Stortinget i høst. En kamp både om politikk og penger, men viktigst, for en styrket forsvarsevne.
Forsvarets vei til konkurs!
FMRs rammer tvinger fram nye nedleggelser - og er en bestilt vei til Forsvarets undergang.