Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Forsvarslinjer i media

Lanseringen av Forsvarslinjer medførte flere media oppslag. Noen av de viktigste er samlet her.

Klikk på linkene under: 

NRK Dagsrevyens oppslag

NRK Aktuelt debatt

NRK Nettartikkel

VG Netts publisering av Lippestads innlegg

Bt.no innlegg

Og det var flere oppslag i lokale media.