Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Folket har talt!

For å ha en bakgrunn for debatten, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant folk flest. Hvilke oppfatninger har folket knyttet til spørsmål om trygghet. 

Noen av de viktigste resultatene er:

 • 4 av 10 frykter ny terror
 • Svært få tror vi slipper unna 
 • Flere kvinner enn menn frykter terror. 
 • 1 av 5 mener at Norge er rustet til å håndtere terror 
 • 1 av 10 mener politiet er tilstrekkelig effektivt
 • 4 av 10 mener forsvaret leder best
 • Hvem som har ansvaret er uklart 
 • Nye trusler scorer lavt
 • Kun 1 % anser Cybertrusselen som den farligste
 • Få frykter militær aggresjon fra Russland 
 • Folket tviler på om forsvaret er godt nok
 • De fleste følger seg trygge.

Men har de grunn til å føle seg trygge? 

Les hele undersøkelsen her