Forsvarslinjer er en arena for offentlig ordskifte: Om totalberedskap og trygghet – og om Forsvarets framtid. Hovedspørsmålet fram til våren 2016 er hvilket militært forsvar Norge trenger – og Forsvarets rolle i samfunnet. 
 
 

Arkiv

Meningsmåling: Styrking i nord!

Forsvarets nærvær i nord må økes – og bosettingen styrkes. Dét mener et klart flertall av de spurte i en meningsmåling utført for LOs nordområdekonferanse.
Les mer


Hvor trygge er vi?

Vi lever i et trygt land – tror vi. Tryggere enn de fleste – mener vi. Men når vi ser oss omkring, og ser framover: Hvor sikre – hvor trygge – kan vi tillate oss å være, stilt overfor gamle og nye, kjente og ukjente trusler?
Les mer


Folket har talt!

For å ha en bakgrunn for debatten, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant folk flest. Hvilke oppfatninger har folket knyttet til spørsmål om trygghet. 
Les mer


Forsvarslinjer i media

Lanseringen av Forsvarslinjer medførte flere media oppslag. Noen av de viktigste er samlet her.
Les mer